Innhold handlekurv:
0 vare(er), Totalt 0,00
Generell informasjon

INFORMASJONSKAPSLER (cookies)
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke våre nettsider, forutsetter vi at du samtykker til dette. I informasjonskapslene lagres opplysninger om: IP-adresse, nettleser, operativsystem, desktop/nettbrett/mobil, samt data over besøkte undersider. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere brukeren, men kun aggregerte data.

PRODUKTINFORMASJON / BILDER
All tekst, data, priser og bilder som finnes i vårt produktsortiment kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Det taes forbehold om feil i produktinformasjon da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Vi er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant. Det taes forbehold om endringer/feil i tekniske spesifikasjoner og priser.

PRISER
Alle priser og beløp er oppgitt inklusiv mva, men eksklusiv frakt kostnader m.m. Prisene kan bli endret uten forvarsel dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra oss er gyldig for en periode på mer enn 10 dager, dersom ikke noe annet er skriftelig avtalt.

SALGSPANT
Vi har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

GARANTI
Vi garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra våre leverandører.

MANGLER
Mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har vi ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen ti - 10 - virkedager etter varemottak. Når vi foretar retting eller omlevering kan ikke kjøperen gjøre ytterligere misligholdebeføyelser gjeldende.

REKLAMASJON
Ved eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer plikter kunden først å kontakte oss for avtale om retur. Det nderstrekes at eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden. Reklamasjon over feil og mangler må fremsettes uten ugrunnet opphold.

TVISTER OG LOVVALG
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med vår nærmeste rettsinstans som verneting. Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

OPPHAVSRETT
Alt innhold på våre hjemmesider er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl a omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.


RASK BESTILLING
PRODUKTMERKER
VI AKSEPTERER